skip to main content

Informatie


TITEL
IMBAG begrippen
URI http://bag.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/

Aantal bronnen per type

TypeAantal

Aantal termen per taal

Taal Geprefereerde termen Alternatieve termen Verborgen termen