skip to main content

Concept information

top10nl object > terrein > bebouwd gebied
geografisch object > terrein > bebouwd gebied

Preferred term

bebouwd gebied  

Definition

  • Een oppervlak, (vrij) intensief gebruikt voor bewoning en/of productie en/of verhandeling van goederen en diensten, plus bijbehorend erf, wegen en openbaar groen (m.u.v. een plantsoen of park).

Broader concept

Belongs to group

URI

http://brt.basisregistraties.overheid.nl/id/begrip/BebouwdGebied

Download this concept: