skip to main content

Concept information

Voorkeursterm

grasland agrarisch  

Definitie

  • Terreindeel met een vegetatie bestaande uit grassen en of grasachtigen, en met de in graslanden voorkomende kruiden, zijnde cultuurgrasland dat in gebruik is voor de veeteelt, bijvoorbeeld als weiland of als hooiland.

URI

http://definities.geostandaarden.nl/imgeo/id/begrip/GraslandAgrarisch

Download dit concept: