skip to main content

Concept information

voorkeursterm

grasland overig  

definitie

  • Terreindeel met een vegetatie bestaande uit grassen en of grasachtigen, en met de in graslanden voorkomende kruiden, dat niet in gebruik is voor agrarische doeleinden.

code

  • grasland overig

URI

http://definities.geostandaarden.nl/imgeo/id/begrip/GraslandOverig

Download dit concept: